Gå till innehållet

CFHarvest Manual

CFHarvest Mobil

Bild1.jpg

Generellt

Appen används på en telefon eller surfplatta för att ge information och rapportera aktiviteter för skotning, skoglig service & annat arbete. Applikationen är kopplad till planeringsapplikationen på webben, och om något ändras på en arbetsorder, uppdateras arbetsordern direkt enligt den nya informationen oberoende på om det ändras i mobilen, maskinen eller via webben. Applikationen fungerar både online och offline. Om din telefon är offline och det finns rapporteringar och meddelanden som inte skickats, så skickas dessa när telefonen blir online.

App version

Versionen av appen visas längst ner i inloggningsfönstret under länken "Glömt lösenord". I det här exemplet är versionen "|1.24.6 #090123|".

Bild2.png

Uppdatera appen till en ny version

Om det finns en ny version av appen uppmanas du att ladda ner uppdateringen. Följ uppdateringsanvisningarna på din telefon för att uppdatera appen. När appen uppdaterats loggar du in i appen igen.

Huvudikoner

Det övre fältet till vänster i appen visar om arbetsordern är aktiv eller avslutad situationen och det finns ikoner på höger sida.

Användaren har meddelanden som inte har lästs.

Bild3.png

Telefonen är online, anslutningen till CF Harvest appen fungerar, om denna är röd så saknas koppling.

Bild4.png

Telefonen är online och anslutningen till CF Harvest-servern är ok, om den är röd är servern nere.

Bild5.png

Denna öppnar appmenyn.

Bild6.png

Öppna karta.

Bild7.png

Ladda ner kartor och närliggande arbetsorder.

Bild8.png

Offline / Online

När telefonen är ansluten till nätverket och dataöverföringen fungerar finns "molnet" i det övre högra hörnet på telefonskärmen. När telefonen inte finns i nätverket och dataöverföringen inte fungerar finns det en "mynt hög" i det övre högra hörnet på telefonskärmen. När telefonen är offline finns meddelanden kvar i meddelandekön. Meddelanden från meddelandekön vidarebefordras när telefonen hamnar i täckning igen.

Logga in

Logga in i appen med ditt ID och lösenord.

I fältet "Id" anger du ditt användar-ID. Det här fältet visar användar-ID för den användare som senast var inloggad på den här telefonen. I fältet "Lösenord" skriver du ditt Lösenord. Lösenordet visas som dolda tecken, såvida du inte markerar fältet "Visa lösenord". När du fyllt i allt trycker du på knappen "Logga in".

Om det uppstod ett fel i ditt ID eller lösenord visas ett felmeddelande längst ner på skärmen.

Bild9.png

Bild10.png

Glömt lösenord

Om du har glömt ditt lösenord, klicka sedan på länken "glömt lösenord?" och tryck sedan på "Skicka" Instruktioner om hur du ställer in ett nytt lösenord kommer nu att skickas till din e-post.

Bild11.png

Ändring av lösenord

När du byter till ett nytt lösenord vänligen notera följande: Ange inte ditt namn, användarnamn eller tidigare lösenord som det nya lösenordet, det kommer inte att godkännas. Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt och innehålla tecken från minst 2 av följande kategorier:

• versaler (A till Ö)

• gemener (a till z)

• Nummer 0 till 9

• specialtecken (t.ex. ! $ # %)

Låst konto

Om ditt konto försöker logga in 6 gånger på ett sådant sätt att det inte kan nås, låses användar-ID: t. Längst ner på skärmen kommer då att vara:

Om ditt konto är låst, klicka på länken ”Glömt lösenord” och tryck sedan på ”skicka”. Ditt konto är nu upplåst och instruktioner om hur du ställer in ett nytt lösenord kommer nu att skickas till din e-post.

Bild12.png

När du har loggat in

När du loggar in visas en lista över resurser som du kan använda Tryck på OK för att bekräfta meddelandet. Om du är i ett bra nätverk besöker du enhetsspecifika inställningar för att ta bort gamla kartor (Kartcachestorlek och "Rensa") och laddar sedan ned de nya offline kartorna. Om du har dålig täckning, vänta på bra nätverkskoppling och gör borttagningen och ladda ner först då.

Tillåta resursplats

När en person, som också är en personresurs i CF Harvest, loggar in för första gången i appen kommer de att tillfrågas om de tillåter att deras plats skickas. Genom att välja "Ja" eller "Nej" sparas inställningen och sedan fortsätter inloggningen normalt. Användaren kan också ändra inställningen senare. Om användaren tillåter att platsen skickas, kommer deras plats att skickas varje halvtimme till servern, och andra användare i företaget kan välja att se användarens plats genom att välja "Resurser" eller "Valda resurser" på kartnivå. Detta är säkerhetsåtgärd för ensamarbete så om ni har de reglerna så är ”Ja” att föredra.

Välj resurs

En lista över resurser som användaren har åtkomst till visas. Tryck på den resurs som du vill välja i listan. Resursens arbetsplan öppnas. Om användaren bara har en resurs visas inte den här skärmen och öppnar direkt resursens arbetsplan.

Bild13.png

Arbetsplan för resurs

En arbetsplan är en lista över de arbetsplatser som den resurs du valt ska utföra. Arbetsplatser kan visas på listskärmen eller på kartan.

Bild14.png

När en användare anger text i sökrutan "Sök med arbetsorderns namn" så visas de arbetsorder som innehåller motsvarande text. Sökningen riktas till titelraden för arbetswebbplatser och huvudsaklig arbetsuppgift.

Arbetsplan karta

För att öppna kartskärmen för resursens arbetsplan, klicka på knappen "Gå till karta" längst upp till höger på skärmen. Kartan öppnas för att visa alla öppna eller slutförda arbetsorder i resursens arbetsplan, beroende på vilken flik som har lämnats på kartan.

Bild15.png

Visa Arbetsorder på karta

Vi kan se alla objekt som är tilldelade vår resurs på den övre kartnålen. kartnålen på Arbetsordern visar den specifika traktens karta. trycker vi på den senare kartnålen visas vyn nedan. här kan vi trycka på Nödkoordinaten eller på ytan för att få alternativet ”vägbeskrivning”. Trycker vi på denna öppnas ett nytt fönster med en vägbeskrivning från er position till den aktuella trakten.

Bild16.png

Bild17.png

Ladda ner kartor för offline användning 1. Gå till vyn "arbetsplan" 3. Tryck på "Ladda ner kartor för att använda offline (Det andra menyalternativet hämtar alla omgivande arbetswebbplatser så att de också visas offline.)

 1. Tryck på meny ikonen.

Bild8.png

Bild19.png

• Vänta tills appen beräknat antal kartor som ska laddas ner

• Tryck på "Ok" när du blir ombedd att ladda ner kartorna

• Kartorna börjar nu ladda ner, du kan trycka på "Ladda hem i bakgrunden" och låta kartorna ladda ner i bakgrunden.

Exempel på arbetsflöden

Arbetsflöde för Skotning 1. Om användaren har access till flera resurser måste du först välja vilken resurs du ska arbeta med.

 1. När du har valt en resurs ser du skärmen med de arbetsorder som är planerade för resursen. Den färgade banderollen till vänster om arbetsorderna anger status. T.ex. lila för "Ej påbörjad"

Bild20.png

2023-02-16 16_11_20-Window.png

Du kan också titta och rapportera på en specifik arbetsorder genom att trycka på kartsymbolen till höger. (Se tidigare avsnitt: Arbetsplan Karta)

Väl inne på arbetsordern kan du bläddra igenom informationen och det planerade arbetet genom att svepa åt Höger/Vänster eller välja sidan på menyn "Arbetsorder"

Anmäl arbetsmängd

 1. När du har tittat på vad du ska göra kan du starta arbetsplatsen genom att trycka på "Start" -knappen.

 2. När du har gjort lite arbete och vill rapportera vad som har gjorts, välj "Funktioner”

Välj “Anmäl arbetsmängd”

2023-02-16 16_13_06-Window.png

Bild22.png

Anmäl virke/skotaranmälan

 1. Välj Skotningsavstånd
 2. Välj Sortiment och fyll i hur mycket arbete du har gjort
 3. Är du klar med arbetsordern? Välj ”Klar” I status längst upp under generell information
 4. Klicka på spara

2023-02-16 16_14_46-Window.png

Avsluta arbetsorder

 1. Klicka på Avsluta arbetsorder i översikten i appen
 2. Välj och lägg till ”tillägg och avdrag” om sådana finns eller hoppa över
 3. Skapa Slutrapport
 4. Avsluta

2023-02-16 16_15_49-Window.png

Bild23.png

• Om avlägget inte är klart innan du vill avsluta arbetsordern kommer du att bli tillfrågad om du vill avsluta det.

• Nu är arbetsplatsen klar och kommer att visas under den färdiga fliken i Arbetsplan.

Bild24.png

Skoglig Service

Information om arbetsorder Fliken arbetsorder innehåller följande allmänna information om trakten. Om arbetsordern har mycket data måste du bläddra för att se all data.

Bild25.png

Bestånd

Fliken område visar arbetstypen för arbetsordern, den beställda kvantiteten, den rapporterade kvantiteten och enheten för arbetstypen.

Bild26.jpg

Klicka på någon av raderna för att se mer information. För mer detaljerad information, tryck på någon av flikarna, till exempel. Målbestånd, Material eller Virkesuttag.

Bild27.jpg

Hänsyn

Hänsynsfliken visar naturvårdsobjekt på trakten (om dessa finns). Klicka på raden för att visa mer information om naturvårdsobjekten.

Säkerhet

Fliken säkerhet listar de objekt som är säkerhetskritiska för trakten (om dessa finns). Klicka på raden för att visa mer information om säkerhetsobjekten.

Om en trakt har miljö eller säkerhetsobjekt som inte har blivit visade / lästa kan man inte starta trakten förens detta steg är klart.

Man kan lägga till en ny miljö / säkerhetsobjekt direkt från kartan.

Bild28.png

Avlägg

Denna flik visar avläggen för trakten (om dessa finns).

Bild29.jpg

Kontaktuppgifter

Fliken kontaktuppgifter visar kontaktinformation för alla parter för trakten.

Bild30.png

Föregående/nästa arbetsorder

Används inte för tillfället.

Foton

Denna flik visar de foton som dokumenterats för trakten, alternativt skickats med från uppdragsgivaren.

Bild31.jpg

Sortiment

Denna flik visar de sortiment som är med på traktdirektivet.

Bild32.jpg

Material

Fliken visar det för trakten angivna materialet. (om detta är angivet).

Bild33.png

Funktioner för Arbetsorder

Startmeddelande

Om ett startmedelande kan skapas för trakten är knappen “startmeddelande” aktiv I funktionsmenyn. Startmeddelandet kan vara inställt att skickas när trakten startas.

2023-02-16 16_22_27-Window.png

Starta Arbetsorder

När ni startar orden ändras statusen och orden kan nu inte återtas, ”objektet är er”. Detta innebär även att ni ansvarar för att avsluta och återrapportera trakten. Statusen ändras från planerat till startad och får en gul färgkod. Eller från ”Arbetsorder skickat till resurs” till ”skördning/skotning startad”

2023-02-16 16_23_48-Window.png

Anmäl arbetsmängd

Här återrapporteras det arbete som utförts på trakten och det material som använts I de fall det är aktuellt.

2023-02-16 16_24_35-Window.png

Huvudmeny

Meddelande Här kan man se skickat och mottagna meddelanden från produktionsledare, användare eller andra resurser.

2023-02-16 16_25_20-Window.png

Överföringskö

Om din enhet är offline när rapport eller meddelande skickas, sänder enheten meddelanden när täckning återupptas. Meddelanden som inte lyckats skickas syns under fliken ”Överföringskö”.

Inställningar

Inställningar för användare, resurser och enheter.

Logga ut