Gå till innehållet

Lathund för inställning och installation i maskinen

1. Inställningar i maskinen

Steg för steg de moment vi behöver göra.

 • Rensa pin-biblioteket i maskindatorn (De PIN-filer med Sydved som ägare)

 • Säkerställ att de senaste SPI-filerna (Sydveds kontaktperson Lukas)

 • Ställ in HPR-rapportering för Objektsfiler/fulla filer/ totala filer, benämning beroende på maskintillverkare.

 • SenderXC, avmarkera HPR-filen men låt HQC vara kvar aktiv i SenderXC

 • Säkerställ att ni har en ledig virtuell GPS-port

2. Inställningar webb CFH

 • Lägg till resurs i webben och fyll i uppgifterna

 • Fyll i de röd markerade uppgifterna till höger utöver de som har röd text obligatorisk uppgift.

 • Detta är viktigt för att det ska gå att skicka HPR-filer.

 • Detaljerad information är ert företagsnr, 5 siffror+0000

 • Tänk på att tända resursen för användaren.

 • Tänk på att av aktivera resurser som ni inte använder genom att fylla i ”datum när CFHarvest tas ur bruk” Observera att arbetsodrar måste plockas bort i samband med att resurs inaktiveras, en påbörjad arbetsorder behöver avslutas alternativt flyttas till aktiv resurs.

Bild1.png

3. Installation i Maskinklienten CFH

 • Ladda ner installationsfilerna, senaste versionen. Nedladdningslänk till CF Harvest maskinklient

 • Mappning, är ni osäkra öppna Sender XC och under inställningar ser ni sökvägarna för att skicka och ta emot filer. Vad gäller HQC mappa denna till ”ny mapp”

 • Inställning av GPS, välj en COM port, spara och kontrollera i kartan. Fungerar inte GPSen välj ny Com port tills GPSen är aktiv. om ni saknar en virtuell com-port öppna en ny alt kontakta er servicetekniker för assistans.

Arbetssätt skördaren

CFH

 • Säkerställ att sortimenten och pin-filerna finns på arbetsordern

 • Efter att sortiment lagts till kan PIN-filen läggas till.

 • Saknar ni många sortiment? Kontakta inköparen för att uppdatera till de sortiment som förväntas apteras.

Bild2.png

 • Nästa steg är att Skicka PIN-filer till datorn. ”Starta, skicka till mätdorn” OIN-filen och alla PIN-filer skickas nu till den mapp ni angett i tidigare steg.

Bild3.png

 • Är alla filer gröna i kontrollrutan är det bara att fortsätta, är de röda kontakta supporten.

Bild4.png

Maskindatorn

Skapa objekt från fil (OIN)

 • Vi skapar nu det nya objektet från fil, det är variation mellan maskinmärken hur processen går till.

 • Det viktiga är att vi inte manuellt lägger in uppgifterna, då kan inte HPR-filerna sändas tillbaka med CFHarvest.

Importera PIN-filer.

 • I samband med att objektet skapas från fil importeras även PIN-filerna från den mapp som i tidigare steg valts.

 • Även här finns variation mellan maskinmärken om filerna importeras automatiskt eller om manuell handpåläggning krävs.

 • Om vi lägger till nya sortiment i CFH eller PIN-filer, tänk på att överföra till mätdorn.

 • Apteringsdatorn reagerar nu på att det finns nya PIN-filer att importera.

Arbetssätt skotaren

CFH

 • Om manuella sortiment apterats utöver vad skördaren apterat, eller om skördaren kört i CFHarvest, lägg till dessa under sortiment.

 • Skicka FOI, FDI-filer till datorn. ”Starta, skicka till mätdorn”

Maskindatorn

Skapa Objekt.

 • Så länge vi rapporterar skotad volym i CFH behöver skotaren ej läsa in fil för att skapa objektet, det räcker med de uppgifter ni behöver för att identifiera objektet, ex namn på trakten.