Gå till innehållet

Viktiga steg CF Harvest

Vi precenterar här viktiga inställningar och moment ni som användare behöver tänka på inför uppstart av CF Harvest

CF Harvest webb Resurs

Välj administration och resurser.  Ni kan här välja ny resurs, här presenteras även de resurser ni har skapat på företaget.

Picture1.png

Inne på resursen är det viktigt att ni väljer korrekt/rimlig produktionsdata för de åtgärder ni kommer att utföra.

Picture2.png

Veckoarbetstiden ställer ni in den arbetstid ni bedömer rimlig.   OBS! viktigt att dessa värden är rimliga. Sätter ni 1tim + 1 m3 kan en mindre arbetsorder blockera upp flera månader i kalendervyn.

Picture3.png

Grunddata

Picture4.jpg

All information som är markerad som obligatorisk krävs för att kunna spara sidan och komma vidare.

För att ni skall kunna skicka till Biometria krävs informationen i de röda rektanglarna.

Detaljerad information.  Fyll i företags id. (Biometrias) 5 siffror. + 00000 Om inte denna är känd skriv 00000 00000

CF Harvest webb Användare

En gemensam användare till alla på företaget eller en användare för var och en?

Valet är ert, viktigt att tänka på är att ni kopplar aktuell resurs till resp, användare.

Administratör - Redigera företaget

Planerare - Planerar arbetsordrar + vältlappar

Mobil - Maskin och mobil enhet

Tänk på att koppla resurs till användaren, och tillräcklig behörighet. Mobil + planerare

Picture5.png

Picture6.png

CFH Maskinklienten

Börja med att ladda ner maskinklienten i er maskindator.

Följ länken för att komma till sidan för länkar för CFHarvest cfh_länkar

När ni har installerat programmet, välj svenska och logga in med de inloggningsuppgifter ni har fått eller skapat på CFH webb.

Följ sedan steget för skördare resp skotare nedan.

Inställning för skördare

PIN-filer

Börja med att radera det lokala PIN-fils biblioteket, för att undvika att ni av misstag använder en "gammal" Pin-fil, om ni gör detta kommer ej HPR-filerna att kunna skickas då CFH validerar mot att samma apteringsfiler som är med i arbetsordern är med i HPR-filen.

Mappar

I första steget ska vi mappa de sökvägar CFHarvest skall skicka filer från samt hämta filer till. CFH fungerar i detta avseende som SenderXC. är ni osäker på vilka sökvägar ni använder går det att titta i SenderXC.

2023-04-03 12_04_29-Lathund installation i maskinen - PowerPoint.png

2023-04-03 12_06_04-Lathund installation i maskinen - PowerPoint.png

Fortsättning skördaren

GPS

Nästa steg blir att ange GPS port för CFHarvest, välj en port, spara inställningar och växla sedan till kart vyn för att kontrollera att GPSen fungerar, om så är fallet visas texten GPS samt altan satelliter med grön bakgrund nere i vänstra hörnet på kart vyn. Om inte GPSen aktiveras testa en annan port tills ni finner den som är aktiv. Här kan GPS-spliten presentera även portar som inte fungerar.

Starta överför till mät dorn

Det är nu dags att gå in på arbetsordern, för att kunna starta besök de sidorna i arbetsordern som är obligatoriska (rödmarkerade). därefter kan ni trycka på "starta, överför till mät dorn" vi sänder nu över pin-filerna och OIN-filerna till skördaren.

Starta objekt i skördaren

När vi nu har skickat över OIN och PIN-filerna kan vi starta nytt objekt från fil i apteringsdatorn, beroende på vilket märke ni använder kan datorn själv presentera filerna och att nytt objekt ska startas, i andra behöver man manuellt skapa nytt objekt och importera PIN-filerna. det viktiga är att vi alltid skapar nytt objekt från OIN-filen, dvs ni skall aldrig manuellt ange någon text eller några siffror i objektet.

Rapporter HPR-filer "objektsfiler/Full-filer

Tänk på att ställa om repporteringen av HPR-filer till fulla fuller / objektsfiler, dvs att de omfattar hela produktionen i en och samma fil. (Alla stammar i samma fil)

CFH Maskinklienten

Inställning för skotaren

2023-04-03 12_07_13-Lathund installation i maskinen - PowerPoint.png

2023-04-03 12_07_45-Lathund installation i maskinen - PowerPoint.png

Sammanfattning viktigt att tänka på

  • Välj rätt servicepaket och roll för användaren.
  • Koppla resurs till användaren, måste göras efter ny resurs skapas.
  • Fyll i korrekta uppgifter under resurs. 
  • Ställ in apteringsdatorn att skicka totalfiler och inte partiella filer. HPR.
  • Skotarrapportera i CFH, inte i skotardatorn.
  • Tänk på att registrera korrekta kontaktuppgifter på användarna.